MENU
  • A
  • A
  • A

業績 (2016年02月)

Achievements

英文論文(査読あり)

2016/02/20

Seishu Nakagawa, Hikaru Takeuchi, Yasuyuki Taki, Rui Nouchi, Atsushi Sekiguchi, Yuka Kotozaki, Carlos Makoto Miyauchi, Kunio Iizuka, Ryoichi Yokoyama, Takamitsu Shinada, Yuki Yamamoto, Sugiko Hanawa, Tsuyoshi Araki, Hiroshi Hashizume, Keiko Kunitoki, Yuko Sassa, Ryuta Kawashima.

The anterior midcingulate cortex as a neural node underlying hostility in young adults.

Brain Structure and Function, 2017; 222(1): 61-70.

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00429-016-1200-6

2016/02/19

Seishu Nakagawa, Hikaru Takeuchi, Yasuyuki Taki, Rui Nouchi, Yuka Kotozaki, Takamitsu Shinada, Tsukasa Maruyama, Atsushi Sekiguchi, Kunio Iizuka, Ryoichi Yokoyama, Yuki Yamamoto, Sugiko Hanawa, Tsuyoshi Araki, Carlos Makoto Miyauchi, Daniele Magistro, Kohei Sakaki, Hyeonjeong Jeong, Yukako Sasaki, Ryuta Kawashima.

Basal ganglia correlates of fatigue in young adults.

Scientific Reports, 2016; 6, Article number: 21386.

https://doi.org/10.1038/srep21386